سپید یک آژانس برندینگ و دیزاین خلاق است.
علاقه و اشتیاقِ حرفه‌ایِ‌ ما هم‌افزایی و فعالیت گروهی برای مشتریان است
تا لحن و هویت ویژه‌ی برند خود را خلق کنند و آن را به گونه‌ای شفاف و رسا،‌
به مخاطبان‌شان انتقال دهند.

سپید یک آژانس برندینگ و دیزاین خلاق است. علاقه و اشتیاق حرفه‌ای ما هم‌افزایی و فعالیت گروهی برای مشتریان است تا لحن و هویت ویژه‌ی برند خود را خلق کنند و آن را به گونه‌ای شفاف و رسا،‌ به مخاطبان‌شان انتقال دهند.

خدمات ما

خدمات ما


استراتژی برند

تحقیق و توسعه
جایگاه برند
ارزش های برند، اهداف و دیدگاه
تعاریف برند
استراتژی محتوا
شخصیت برند، لحن برند
نامگذاری

هویت برند

سیستم های بصری
دستورالعمل برند
کتاب برند
توسعه محتوا
سیستم تجاری

تجربه برند

وب
موبایل
پرینت
خرده فروشی
بسته بندی
محیطی

استراتژی برند

تحقیق و توسعه
جایگاه برند
ارزش های برند، اهداف و دیدگاه
تعاریف برند
استراتژی محتوا
شخصیت برند، لحن برند
نامگذاری

هویت برند

سیستم های بصری
دستورالعمل برند
کتاب برند
توسعه محتوا
سیستم تجاری

تجربه برند

وب
موبایل
پرینت
خرده فروشی
بسته بندی
محیطی